Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Твій шлях до фінансового успіху!

Ви відчуваєте, що фінанси пронизують усе ваше життя? Ви завжди хотіли мати перспективну роботу з можливістю розвитку? Вас цікавить професія, яка перебуває на вершині зарплатних рейтингів усіх країн світу?

Тоді освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» саме для Вас!

5 причин вивчати фінанси, банківську справу та страхування в Університеті Туган-Барановського

Проведення тренінгів та майстер-класів від представників роботодавців

Розвиток практичних навичок за рахунок вирішення завдань та кейсів, пов’язаних із роботою реальних підприємств, банківських і небанківських фінансових установ

Можливості проходження практики в провідних банках України, на підприємствах-лідерах світової промисловості, в міжнародних страхових групах

Широке залучення до викладання дисциплін представників роботодавців

Інноваційні методи навчання за європейськими стандартами

Тривалість навчання на основі повної загальної середньої освіти

3 роки 10 місяців (8 семестрів)

Кредити ECTS

240

Мова навчання

Українська

Форма навчання

Денна/Заочна

Цікава робота, перспектива кар’єрного росту, високий рівень доходу, ринки праці не лише регіонального чи державного, а й міжнародного рівня – потенційні можливості випускників освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня Університету Туган-Барановського.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»:

 • забезпечує ефективне поєднання дисциплін циклів загальної підготовки та професійного спрямування, що дозволяє стати висококваліфікованим фахівцем у галузі фінансів (на рівні підприємства, місцевих та державних фінансів), банківської справи та страхування;
 • має практичну спрямованість за рахунок широкого залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків;
 • дає можливості проходження практики в провідних банках України, на підприємствах-лідерах світової промисловості, в міжнародних страхових групах.

«Затребуваність у фахівцях фінансового профілю для суспільства досить велика. Роботодавці бажають бачити серед своїх співробітників тільки кращих – зростають критерії відбору, посилюється сам процес відбору та підвищуються вимоги до кандидата. Саме тому в процесі підготовки майбутніх фінансистів викладачі Університету Туган-Барановського застосовують відповідні прийоми та методи навчання, які сприяють фаховому зростанню студентів і розвитку їх особистісних якостей, необхідних для вирішення майбутніх професійних завдань. Фінансова освіта в нашому Університеті – Ваш гарантований успіх!»

Доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Гарант освітньої програми

Олена Нєізвєстна

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

За допомогою програми «Фінанси, банківська справа та страхування» ви можете розвивати свої сильні сторони, розширювати можливості та розвивати весь свій потенціал.

На 1-му курсі навчання ви отримаєте ґрунтовну загальноосвітню підготовку і навчитеся дивитися на фінансову науку з різних точок зору.

На 2-му та 3-му курсах ви поглибите свої знання, вміння та навички. Ви будете обирати 25% дисциплін професійного спрямування та створите свій унікальний освітній профіль, а також будете розвивати практичні навички за рахунок вирішення завдань і кейсів, повʼязаних із роботою реальних підприємств, банківських та небанківських фінансових установ, що дозволить ефективно адаптуватися до реалізації сучасних бізнес-процесів.

На 4-му курсі ви зможете розвивати свої професійні навички протягом семестру за кордоном в одному з університетів-партнерів Університету Туган-Барановського.

Перший програмний блок бакалаврської освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» включає загальну підготовку, яка складається з наступних дисциплін:

 • Історія української державності та культури
 • Філософія
 • Вища математика
 • Ділова українська мова
 • Іноземна мова
 • Інформатика та інформаційні технології
 • Статистика
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Соціологія та політологія
 • Основи наукових досліджень та академічне письмо
 • Цивілізаційні трансформації сучасності

Другий програмний блок бакалаврської освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» включає вивчення широкого кола дисциплін з економіки та менеджменту:

 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Економіка підприємства
 • Міжнародна економіка
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Політична економія
 • Бухгалтерський облік
 • Управлінські рішення
 • Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності
 • Комунікативний менеджмент

Третій програмний блок бакалаврської освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» включає професійну підготовку з фінансів, банківської справи та страхування, яка досягається шляхом опанування дисциплін:

 • Фінанси
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Внутрішній господарський контроль
 • Фінансовий ринок
 • Страхування
 • Бюджетна і податкова системи України
 • Банківська система
 • Центральний банк і грошово-кредитна політика
 • Облік у банках
 • Практикум з іноземної мови

З вами на освітній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» будуть працювати:

Слободянюк Наталя Олександрівна – д.е.н, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Шендригоренко Марина Трохимівна – к.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Нєізвєстна Олена Володимирівна – к.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Шевченко Любов Ярославівна – к.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Коверза Вікторія Семенівна – к.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Янковський Валерій Андрійович ‒ асистент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Іванова Наталя Сергіївна – д.е.н., професор кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Бочарова Юлія Геннадіївна – д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського https://vstup.donnuet.edu.ua/

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

 1. Українська мова та література (100 балів)
 2. Математика (100 балів)
 3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або хімія, або фізика (за вибором вступника) (100 балів)

КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» охоплює достатньо широкий горизонт напрямів діяльності, що дозволять задовольнити амбіції кожного, хто готовий докласти зусиль. Професія фінансиста є актуальною та престижною, дає можливості реалізації абсолютно різних здібностей, дозволяє знайти себе в аналітиці, інвестиціях, продажах, творчості та нових технологіях. По закінченню навчання присвоюється кваліфікація: Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування.

Спеціальність приваблює широтою кар’єрних напрямків в межах однієї кваліфікації. Серед сфер працевлаштування – державні й місцеві органи влади іта їх підрозділи, міністерства, державні служби й відомства, їх фінансові, бухгалтерські, економічні, юридичні й адміністративні підрозділи; підприємства різних організаційно-правових форм власності; банківський і страховий сектор, податкова та митна служби; фонди соціального страхування державної і недержавної форм; заклади вищої освіти тощо.

Можливі варіанти кар’єрного шляху:

фінансовий менеджер фахівець страхової компанії
фінансовий аналітик економіст та консультант з податків і зборів
фінансовий консультант економіст з фінансової роботи
фінансовий контролер консультант з економічних питань
професіонал з корпоративного управління податковий інспектор
аналітик з питань фінансово-економічної безпеки брокер з цінних паперів
спеціаліст банківської установи та інших фінансових установ інспектор з контролю за цінами

ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

«Коли я вступила до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, мій вибір виправдав себе. В Університеті я переконалася, що професія фінансиста є однією з найкращих. Її переваги в тому, що з такою спеціальністю можна працювати в різних установах і організаціях, і це є добре оплачувана робота. Зараз я працюю в компанії «Smile Development», яка займається проєктуванням і будуванням об’єктів комерційної та житлової нерухомості, хоча свого часу спробувала себе і в ролі банківського працівника. Дуже вдячна Університету й усім викладачам – ви найкращі!   »

Тузова Крістіна

випуск 2018 р.

«Банківська сфера – одна з найважливіших галузей у кожній країні. Саме від стабільної роботи фінансової системи та банків залежать добробут населення і його впевненість у майбутньому. Робота в банківській сфері престижна та надзвичайно відповідальна, адже вона пов’язана не лише з фінансами, а й із довірою людей. Саме довіра є ключовою в роботі кожного банку. А будувати стабільні, довгострокові та взаємовигідні стосунки з клієнтами можуть лише висококваліфіковані банківські спеціалісти, підготовка яких здійснюється в Університеті Туган-Барановського. Викладачі, які працюють на освітній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування», надають усі необхідні знання, які дозволяють випускникам побудувати успішну кар’єру в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Ступнікова Олена

Начальник відділення АТ КБ «Приватбанк», м. Кривий Ріг

Відповідальний секретар приймальної комісії

Юрій Яковенко

Виникли питання?

Ми тут! Будемо раді допомогти вам.

Із нетерпінням чекаємо вашого повідомлення через контактну форму або електронною поштою на адресу priyom@donnuet.edu.ua

Напишіть нам

1 + 1 = ?