Освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Проєктування та конструювання без меж!

Любиш створювати нове? Тоді для тебе підійде спеціальність «Галузеве машинобудування». Ти зможеш розробляти нові та вдосконалювати наявні конструкції різних машин і устаткування переробної та харчової галузей. До того ж, ти матимеш змогу застосовувати сучасні методи проєктування об’єктів та процесів галузевого машинобудування.

Освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» саме для Вас!

4 причини вивчати галузеве машинобудування в Університеті Туган-Барановського

Проведення тренінгів та майстер-класів від представників роботодавців

Розвиток практичних навичок за рахунок вирішення завдань, які наближені до майбутньої професійної діяльності у сфері харчової промисловості

Можливості проходження практики на підприємствах харчової промисловості

Інноваційні методи навчання за європейськими стандартами

Тривалість навчання на основі

повної загальної середньої освіти

3 роки 10 місяців (8 семестрів)

Кредити ECTS

240

Мова навчання

Українська

Форма навчання

Денна/Заочна

Освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського пропонує якісну освіту з широкими перспективами працевлаштування.

Програма має практичну спрямованість і передбачає поглиблене вивчення обладнання харчової промисловості та їх складових з використанням сучасних технологій та засобів автоматизованого проєктування.

«В умовах ринкової конкуренції підприємства змушені не тільки забезпечувати безпеку проведення виробничих процесів, а й постійно підвищувати їх ефективність, контролювати якість виробленої продукції та екологічність. Фахівці кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання Університету Туган-Барановського забезпечують високий рівень підготовки спеціалістів, формують здатність удосконалювати технологічні процеси й обладнання переробної та харчової промисловості, застосовуючи сучасні методи проєктування».

Хорольський Валентин,

професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, гарант освітньої програми

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На 1-му курсі навчання ви отримаєте ґрунтовну загальноінженерну підготовку, яка сприяє розвитку наукового світогляду, творчих і лідерських здібностей, критичного мислення, проєктного та конструкторського бачення, особистісно-професійних якостей.

На 2-му та 3-му курсах ви поглибите свої знання, вміння та навички. Ви будете обирати 25% дисциплін професійного характеру та створите свій унікальний освітній профіль, а також матимете змогу взяти участь у численних тренінгових програмах, зможете пройти практику на підприємствах харчової промисловості. Ви матимете можливості для розвитку практичних навичок за рахунок вирішення завдань, наближених до майбутньої професійної діяльності у сфері харчової промисловості, та відвідування наукових гуртків.

На 4-му курсі ви можете попрактикуватися на регіональних підприємствах харчової промисловості; отримати навички конструкторської діяльності, проєктування та оцінювання; вдосконалити вміння розробляти та обслуговувати обладнання харчової промисловості.

Перший програмний блок бакалаврської освітньої програми «Галузеве машинобудування» включає загальну підготовку, яка складається з наступних дисциплін:

 • Історія української державності та культури
 • Філософія
 • Вища математика
 • Ділова українська мова
 • Нарисна геометрія
 • Іноземна мова
 • Фізика
 • Академічне письмо
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • Практикум з іноземної мови

Другий програмний блок бакалаврської освітньої програми «Галузеве машинобудування» включає професійну підготовку, яка досягається шляхом опанування дисциплін:

 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 • Теоретичні основи теплотехніки
 • Теоретична механіка
 • Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
 • Опір матеріалів
 • Теорія механізмів та машин
 • Деталі машин
 • Технологічні основи машинобудування
 • Теплове обладнання харчових виробництв
 • Процеси та апарати харчових виробництв
 • Механічне обладнання харчових виробництв
 • Холодильне технологічне та торговельне обладнання харчових виробництв
 • Технологічне обладнання харчових виробництв
 • Захист навколишнього середовища та екологія
 • Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності

За вами на освітній програмі «Галузеве машинобудування» будуть працювати:

Бондаренко Олена Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

Заікіна Дар’я Павлівна – асистент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

Зінченко Вікторія Миколаївна – к.п.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Мельник Ольга Євгенівна – к.т.н., доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

Ніколайчук Ольга Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.

Ніколенко Ксенія Вікторівна – к.філос.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Омельченко Олександр Володимирович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

Остапенко Світлана Анатоліївна – к.п.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін.

Перекрест Володимир Вікторович – асистент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

Романуха Олександр Миколайович – к.і.н, доцент кафедри туризму та країнознавства

Хорольський Валентин Петрович – д.т.н., професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

Цвіркун Людмила Олександрівна – к.п.н., доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

Шульженко Ігор Владиславович – к.ю.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2023 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського https://vstup.donnuet.edu.ua/

Для вступу на навчання за цією ОП необхідно скласти НМТ з таких предметів:

 1. Українська мова
 2. Математика
 3. Історія України або іноземна мова, або фізика, або хімія, або біологія (за вибором вступника)

КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» відкриває широкий спектр привабливих перспектив карʼєрного розвитку.

Ви можете стати ким завгодно: від конструктора до головного механіка!

Ось декілька варіантів, обери свій шлях!

 • Кресляр-конструктор
 • Механік
 • Механік з обслуговування виробничого устаткування ресторану (кафе, їдальні і т.ін.)
 • Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості
 • Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
 • Оператор лінії у виробництві харчової продукції
 • Технік-механік з ремонту технологічного устаткування 

ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

«Уже з перших тижнів навчання я зрозуміла, що стану фахівцем, бо маю можливість для розвитку практичних навичок за рахунок вирішення завдань, наближених до майбутньої професійної діяльності у сфері харчової промисловості….».

Островчук Олена,

випуск 2019 р.

«На сьогоднішній день досить важко уявити функціонування будь-якого технологічного об’єкту без автоматизованої системи управління. Випускники Університету мають високий рівень підготовки, здатні забезпечити безперервне функціонування лінії виробництва харчової продукції засобами автоматизованих систем управління; удосконалювати технологічні процеси та обладнання переробної та харчової промисловості, застосовуючи сучасні методи проєктування».

Перекрест Володимир,

директор ТОВ «Прадо»

Відповідальний секретар приймальної комісії

Юрій Коренець

Виникли питання?

Ми тут! Будемо раді допомогти вам.

Із нетерпінням чекаємо вашого повідомлення через контактну форму або електронною поштою на адресу priyom@donnuet.edu.ua

Напишіть нам

3 + 1 = ?