Освітня програма «Маркетинг»

Створюй бренд свого майбутнього!

Хто досліджує кон’юнктуру ринку перед початком роботи підприємства? – Маркетолог!

Хто визначає, який товар буде продавати фірма? – Маркетолог!

Хто встановлює ціну на товар фірми? – Маркетолог!

Хто визначає цільового споживача товару фірми? – Маркетолог!

Хто розробляє рекламу товару? – Маркетолог!

Хто будує імідж фірми? – Маркетолог!

Хто формує збутову стратегію фірми? – Маркетолог!

Якщо Ви хочете бути універсальним фахівцем для будь-якого підприємства, тоді освітня програма «Маркетинг» саме для Вас!

5 причин вивчати Маркетинг в Університеті Туган-Барановського

Можливість обирати 25% дисциплін навчального плану відповідно до своїх інтересів

Розробка рекламних проєктів та участь у фестивалях реклами за сприяння работодавців

Отримання мобільної професії. Завдання, які вирішують маркетологи, не вимагають особистої присутності в офісі

Участь у конкурсах наукових робіт маркетингового спрямування

Екскурсії та подорожі Україною з досвідченими викладачами

Тривалість навчання

3 роки 10 місяців (8 семестрів)

Кредити ECTS

240

Мова навчання

Українська

Форма навчання

Денна/Заочна

Освітня програма «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського пропонує якісну освіту з маркетингу із перспективами працевлаштування як в Україні, так і закордоном.

Програма передбачає економічну, юридичну, фахову підготовку з маркетингу, використання сучасних технологій та інструментів у галузі маркетингу, участь студентів у фестивалях реклами зі своїми рекламними проєктами, проходження практики та професійного стажування на вітчизняних та зарубіжних підприємствах.

«Кожне підприємство нашої країни потребує маркетологів. Зважаючи на те, що в Україні спеціальність Маркетинг почала існувати лише у
90-х роках, якісних фахівців у цьому напрямі не вистачає. Ринок праці гостро потребує економістів-маркетологів, які вміють позиціонувати товар серед безлічі товарів-конкурентів та обґрунтовано будувати комунікацію зі споживачем для забезпечення продаж. Маркетинг – це не рутинні обов
язки, це простір для творчості! Робота, яка приносить гроші, може надавати натхнення та задоволення!»

Ірина Карабаза

Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, гарант освітньої програми

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

За допомогою програми «Маркетинг» ви можете набути професійних знань, умінь та навичок, які дозволять вам бути одним із фахівців-економістів, яких гостро потребує ринок праці України.

Навчання на 1-му курсі забезпечує загальноосвітню підготовку, що формує необхідне маркетологу економічне мислення та знання іноземної мови економічного спрямування.

На 2-му та 3-му курсах ви навчитесь: глибоко аналізувати ринкове макро- та мікросередовище; використовувати маркетинговий інструментарій; будувати простір магазину так, щоб сприяти продажам; аналізувати поведінку споживачів; використовувати психологічний портрет покупця при розробці реклами та багато іншого. 25% дисциплін професійного характеру є вибірковими, тому у вас буде можливість обрати ті аспекти майбутньої професії, які цікавлять саме вас.

На 4-му курсі ви навчитеся стратегічному маркетинговому мисленню під час розробки товарної, цінової, комунікаційної стратегії підприємства та стратегії розподілу, поглибите знання з іноземної мови професійного спрямування. Ви будете проходите практику з професійної діяльності на підприємстві, а також ви можете розвивати свої професійні та мовні здібності протягом семестру за кордоном в одному з університетів-партнерів Університету Туган-Барановського.

Перший програмний блок бакалаврської освітньої програми «Маркетинг» включає загальну підготовку, яка складається з наступних дисциплін:

 • Історія української державності та культури
 • Філософія
 • Політична економія
 • Вища математика
 • Інформатика та інформаційні технології
 • Ділова українська мова
 • Соціологія та політологія
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Основи наукових досліджень та академічне письмо
 • Іноземна мова (англійська)
 • Практикум з іноземної мови

Другий програмний блок бакалаврської освітньої програми «Маркетинг» включає вивчення широкого кола дисциплін з економіки та менеджменту:

 • Статистика
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Бухгалтерський облік
 • Управління персоналом
 • Управлінські проектами
 • Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності

Третій програмний блок бакалаврської освітньої програми «Маркетинг» включає професійну підготовку з маркетингу, яка досягається шляхом опанування дисциплін:

 • Поведінка споживачів
 • Основи маркетингу
 • Маркетинг товарів та послуг
 • Паблік рилейшинз
 • Інтернет-маркетинг
 • Маркетингові комунікації
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Інноваційний маркетинг

З вами на освітній програмі «Маркетинг» будуть працювати:

Карабаза Ірина Анатоліївна – к.е.н, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Іванова Наталя Сергіївна – д.е.н., професор кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Приймак Наталія Сергіївна ‒ д.е.н., доцент маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Барабанова Валентина Віталіївна – к.е.н., доцент маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Шаповалова Інесса Вадимівна – асистент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Бочарова Юлія Геннадіївна – д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Зінченко Вікторія Миколаївна – к.п.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Шульженко Ігор Владиславович – к.ю.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського https://vstup.donnuet.edu.ua/

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

 1. Українська мова та література (100 балів)
 2. Математика (100 балів)
 3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або хімія, або фізика (за вибором вступника) (100 балів)

КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Освітня програма «Маркетинг» відкриває широкий спектр привабливих перспектив карʼєрного розвитку.

Випускники працюють на підприємствах та організаціях на посадах:

 • директор з маркетингу
 • маркетолог
 • брендменеджер
 • мерчандайзер
 • інтернет-маркетолог
 • маркетолог-аналітик
 • трейд-маркетолог
 • менеджер продаж
 • брокер (посередник) з купівлі-продажу товарів
 • директор з маркетингу
 • маркетолог
 • брендменеджер
 • мерчандайзер
 • інтернет-маркетолог
 • маркетолог-аналітик
 • трейд-маркетолог
 • менеджер продаж
 • брокер (посередник) з купівлі-продажу товарів

ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

«У 2018 році я закінчила ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за спеціальністю «Маркетинг», для мене це був безцінний досвід. Сьогодні я працюю в одній із найбільших транспортних компаній «Нова пошта», займаючи посаду керівника відділення. Я дуже пишаюсь тим, що мала змогу навчатись в одному із найкращих закладів вищої освіти України і завдяки тим знанням, що були отримані тут, я змогла збудувати кар’єру своєї мрії».

 

Скокова Анастасія (випуск 2018 р.)

Керівник відділення «Нова пошта»

«Я почав працювати у ТОВ «ЮСК Україна» у Кривому Розі після набуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Маркетинг» у якості консультанта. Я отримував дійсне задоволення, використовуючи свої знання, вміння і навички, набуті в Університеті, у спілкуванні з покупцями, вивчаючи їх потреби, мотиви здійснення покупки, цінності, які ними керують. Знання, набуті за часи навчання, дозволили мені успішно брати участь у плануванні асортиментної політики магазину, керівництво виокремило мене з числа консультантів. Я почав швидко рухатись карєрними сходами. Це дало мені змогу переїхати до Києва та працювати у ТОВ «ЮСК Україна» м. Київ.

Продовжуючи навчання і магістратурі ДонНУЕТ, я обрав темою дослідження – особливості мерчандайзингу на підприємстві ТОВ «ЮСК Україна». Це дало мені змогу поглибити свої знання у галузі маркетингу та використати їх на користь розвитку магазину. Сьогодні я керуючий магазину ТОВ «ЮСК Україна» м. Київ. Я вважаю, що старт та формування мого маркетингового мислення мені привили викладачі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування ДонНУЕТ. Дякую!»

 

Ярош Владислав (випуск 2018 р.)

керуючий магазину ТОВ «ЮСК Україна»

м. Київ.

«Дякую фахівцям кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького університету економіки і торгівлі Туган-Барановського за підготовку маркетологів з тонким відчуттям потреб споживачів, навичок і здібностей продавати банківські продукти!»

Симоненко Марина Леонідівна,

Керівник відділення А-Банку, м. Кривий Ріг

«Все глибше і глибше людство занурюється в міжнародну мережу. Сьогодні люди не тільки шукають інформацію в мережі, але й роблять покупки, навчаються, спілкуються і т.д. Тому сучасне ведення бізнесу не повноцінне без присутності в Інтернеті. Класичний маркетинг, адаптуючись до реалій, сформував новий напрям ‒ інтернет-маркетинг. А це, в свою чергу, вимагає нових знань і навичок. Відрадно, що викладачі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановсього тримають руку на пульсі розвитку бізнесу, впроваджуючи новий досвід у програму навчання, ЗВО випускає адаптованих до викликів сучасності фахівців. Випускники швидко й ефективно включаються в бізнес-процеси і в короткі терміни доводять свої навички до професійного рівня.»

Лев Башмаков

https://hostering.net

Керівник Веб-студії Хостеринг,

м. Кривий Ріг

Відповідальний секретар приймальної комісії

Юрій Яковенко

Виникли питання?

Ми тут! Будемо раді допомогти вам.

Із нетерпінням чекаємо вашого повідомлення через контактну форму або електронною поштою на адресу priyom@donnuet.edu.ua

Напишіть нам

0 + 3 = ?