Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

«Ліга успішних людей»

Ви – космополіт чи амбітний українець/українка?

У Вас розвинені лідерські якості та/або нестандартне мисленням?

Вам подобається світ у його єдності та різноманітті?

Вже володієте або хочете володіти кількома мовами?

Мрієте про роботу в міжнародній корпорації, на потужному українському підприємстві або успішний власний бізнес?

Із цікавістю стежите за новинами в Україні та світі?

Любите подорожувати та прагнете до саморозвитку?

Якщо на більшість питань ви відповіли схвально, тоді освітня програма «Міжнародні економічні відносини» саме для Вас!

5 причин вивчати Міжнародні економічні відносини в Університеті Туган-Барановського

Унікальні авторські курси

Потужна мовна підготовка, можливість вивчення трьох іноземних мов

Поєднання інноваційних та апробованих ефективних методик навчання та викладання

Унікальний для м. Кривий Ріг та регіону професорсько-викладацький склад ‒ підготовка здобувачів забезпечується д.е.н. та к.е.н. зі спеціальності «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»

До навчальних занять і захисту кваліфікаційних робіт залучаються представники міжнародних корпорацій, провідних українських підприємств, у т.ч. компаній з іноземним капіталом

Тривалість навчання

3 роки 10 місяців (8 семестрів)

Кредити ECTS

240

Мова навчання

Українська

Форма навчання

Денна/Заочна

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського відкриває перед Вами всі двері не тільки в Україні, але й за кодоном.

Програма має практичну спрямованість та передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми у сфері міжнародних відносин.

Випускники програми отримують фундаментальну теоретичну підготовку, практичні знання та навички, розвинені мовні компетентності, що робить їх конкурентоспроможними не лише на ринку праці України, але й на міжнародному ринку праці.

Вибір освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» першого бакалаврського рівня – це правильний та впевнений крок у світле, забезпечене та щасливе майбутнє, це можливість поєднати розвиток мовних компетентностей з економічною та професійною підготовкою, що значно розширює перелік результатів навчання і, як наслідок, перспективи працевлаштування. Приєднуйтеся до ліги успішних людей!

Гарант освітньої програми

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Тетяна Кожухова

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На 1-му курсі Ви отримаєте ґрунтовну загальноосвітню підготовку, зможете розвинути свої мовні, комунікативні та математичні навички, отримаєте настанови щодо Вашого становлення як дослідника та члена академічної спільноти, почнете опанування економічних наук.

На 2-му курсі Ви продовжите опанування економічних наук, удосконалення своїх мовних та комунікативних навичок, у т.ч. і з другої іноземної мови, почнете вивчення професійних дисциплін, а також отримаєте можливість визначити свою індивідуальну освітню траєкторію та формувати персональний портфель компетентностей.

На 3-му та 4-му курсах Ви продовжите своє становлення як фахівця із міжнародних економічних відносин, зможете вдосконалити мовні та комунікативні навички, сформуєте індивідуальну освітньою траєкторію, отримаєте можливість пройти практику на українських підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, у міжнародних компаніях. Крім того, на 4-му курсі Ви зможете взяти участь у численних факультативах, сертифікатних і тренінгових програмах, продемонструвати отримані вміння та навички у процесі підготовки кваліфікаційної роботи.

Перший програмний блок бакалаврської освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» включає загальну підготовку, яка складається з наступних дисциплін:

 • Історія української державності та культури
 • Філософія
 • Вища математика
 • Ділова українська мова
 • Соціологія та політологія
 • Основи наукових досліджень та академічне письмо
 • Цивілізаційні трансформації сучасності

Другий програмний блок бакалаврської освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» включає вивчення іноземних мов, яке відбувається протягом чотирьох років навчання:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Практикум з іноземної мови
 • Друга іноземна мова (німецька)

Третій програмний блок бакалаврської освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» включає вивчення широкого кола дисциплін з економіки та менеджменту:

 • Політична економія
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Статистика
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Менеджмент
 • Економічна безпека
 • Технології ділових комунікацій

Четвертий програмний блок бакалаврської освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» включає професійну підготовку з міжнародних економічних відносин, яка досягається шляхом опанування дисциплін:

 • Кон’юнктурні дослідження
 • Основи міжнародних економічних відносин
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародна інтеграція
 • Глобалізація економіки та міжнародних інноваційний процес

З вами на освітній програмі «Міжнародні економічні відносини» будуть працювати:

Бочарова Юлія Геннадіївна – д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Горіна Ганна Олександрівна – д.е.н, професор кафедри туризму та країнознавства

Зінченко Вікторія Миколаївна – к.п.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Іванова Наталя Сергіївна – д.е.н., професор кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Карабаза Ірина Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Кожухова Тетяна Валеріївна – д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Кошель Вікторія Олегівна – к.е.н., старший викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносини

Куц Марія Олександрівна – к.п.н., асистент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Ніколайчук Ольга Анатоліївна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи та підприємництва

Остапенко Світалана Анатоліївна – к.п.н., завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Романуха Олександр Миколайович – к.і.н, доцент кафедри туризму та країнознавства

Чернега Оксана Богданівна – д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського https://vstup.donnuet.edu.ua/

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

 1. Українська мова та література (100 балів)
 2. Математика (100 балів)
 3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або хімія, або фізика (за вибором вступника) (100 балів)

КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» відкриває всі двері та створює безмежні перспективи кар’єрного розвитку.

Ви можете працювати як в Україні, так і за кордоном, працювати у державних структурах, на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, на підприємствах з іноземними інвестиціями чи міжнародних корпораціях. Що обрати ‒ вирішувати тільки Вам!

Можливі варіанти кар’єрного шляху:

 • Економіст, у т.ч. економіст з міжнародної торгівлі
 • Економічний радник
 • Експерт із суспільно-політичних питань
 • Експерт із зовнішньоекономічних питань
 • Консультант із зовнішньоекономічних питань
 • Аналітик міжнародної сфери, у т.ч. аналітик з інвестицій, аналітик із кредитування
 • Менеджер відділу зовнішньоекономічної діяльності
 • Спеціаліст в іноземних представництвах підприємств України
 • Спеціаліст у спільних та іноземних підприємствах
 • Референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ
 • Фахівець-аналітик із дослідження товарного ринку
 • Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції та ін.

Наші випускники – це наша гордість, пишаємося кожних із них. Ви просто неймовірні!

ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

«У далекому 2002 році переді мною постали питання вибору навчального закладу, в якому я продовжу освіту, та спеціальності. Це були складні питання, адже, з одного боку, хотілося розвивати мовні навички, а з іншого – отримати економічну освіту. Рішення не змусило на себе довго чекати, вибір припав на ДонНУЕТ і спеціальність «Міжнародна економіка», адже саме цей заклад вищої освіти та ця спеціальність дозволяли повністю задовольнити мої потреби. І я не помилилася, це було одне із найправильніших рішень у моєму житті.
Навчання на спеціальності «Міжнародна економіка» дозволило сформувати багаж конкурентоспроможних знань і навичок, які необхідні в сучасних умовах розгортання процесу інтернаціоналізації, турбулентності та невизначеності зовнішнього середовища, тому не втрачають своєї актуальності й сьогодні.
На сучасному етапі розвитку спеціальність «Міжнародна економіка» у ДонНУЕТ трансформувалася в освітньо-професійну програму «Міжнародні економічні відносини», проте, як і раніше,
продовжує забезпечувати становлення високопрофесійних та конкурентоспроможних фахівців. Програма «Міжнародні економічні відносини» у ДонНУЕТ – ключ від усіх дверей».
Юлія Бочарова,
д.е.н., доцент, завідувачка кафедри економіки та міжнародних економічних відносин ДонНУЕТ,
випуск 2007 року

«Під час усього періоду навчання не усвідомлював, що мені знадобиться, а що ні. Зараз, озираючись назад, можу сказати, що знадобилося все: знання з міжнародних відносин, цінних паперів, бухгалтерського обліку та аудиту, міжнародних фінансів, міжнародної торгівлі, іноземні мови, прищеплене розуміння цінності постійного особистісного та професійного розвитку, лідерські якості та ін. Я дуже вдячний рідній Альма-матер за надані знання».   

Бігуняк Євген,

юрист департаменту корпоративного управління ТОВ «Нова Пошта-Центр»,

випуск 2007 року

«Моя робота пов’язана з автоматизацією обліку підприємств (як регламентованого (бухгалтерського та податкового), так і управлінського) на базі програмного продукту 1С. Завдяки своїй професійній діяльності я побувала на багатьох промислових та торговельних підприємствах в різних містах України, дізналася про тонкощі руху первинної документації, бізнес-процеси на підприємствах, познайомилася з великою кількістю людей. Моя робота не дозволяє мені деградувати, маю постійно оновлювати знання, актуалізувати їх. Завдяки тому, що в Університеті нас навчили багато працювати з літературою, мені це зовсім нескладно. У своїй професійній діяльності використовую як знання, отримані під час опанування дисциплін економічного, так і професійного блоків. Часто я чула і чую зараз, що навчатися непотрібно, що зараз усім рухають гроші. Я ніколи не була згодна з цією думкою. Кожен день повторюю своїй дочці, що треба вчитися.
Наші знання – це наше майбутнє, чим більше ми їх здобудемо, тим легше нам буде у житті.
Дякую рідному Університету за отримані знання».

Зарецька Вікторія,
керівник проєктів та програм у сфері нематеріального виробництва ТОВ «Аксіома ЮА»,
випуск 2007 року

«Вже з 10-го класу школи я знала, що буду вступати на спеціальність «Міжнародна економіка» і саме до ДонНУЕТ. Подавала документи тільки у цей ЗВО! І не помилилась! Навчалася разом із найрозумнішими студентами. Обов’язкове вивчення двох іноземних мов в Університеті дозволило моїм одногрупникам знайти цікаву та перспективну роботу не тільки в Україні, а й за кордоном! Нашими викладачами були справжні професіонали своєї справи. Навчальний процес не обмежувався лише стінами Університету. Постійні закордонні стажування і тренінги, які організовувала наша кафедра, дозволили закохатися у мою спеціальність ще більше та зрозуміти, які горизонти відкриваються перед її випускниками! Стовідсотково бажала би пройти цей захоплюючий шлях ще раз!»

 

Горіна Ганна,

д.е.н., доцент, завідувачка кафедри туризму

та країнознавства ДонНУЕТ,

випуск 2008 року

«Сьогодні моя робота пов’язана із фінансами. Я вдячна Університету за ґрунтовну базу для мого професійного становлення та розвитку. Навчання на спеціальності «Міжнародна економіка» дозволило забезпечити комплексну та мультидисциплінарну підготовку мене як високоефективного та конкурентоспроможного професіонала».

Данилюк Марина,

засновник консалтингової компанії Kauri.one,

голова юридичного департаменту DeStream, Clover Finance,

відповідальна за міжнародні відносини в Hong Kong blockchain society, у т.ч. представник Europe, Middle East and Africa region у IBCOL (International Blockchain Olympiad),

випуск 2009 року

«Що для мене якісне навчання? Якими скілами повинен володіти випускник, щоб бути успішним у ХХІ столітті? Сучасний навчальний заклад повинен створювати умови поваги до особистості студента, стимулювати розвиток комунікативних навичок, soft skills, критичного мислення, розширювати кругозір. Оволодіння концептуальними основами з професійного напрямку, вдосконалення комунікативних навичок іноземними мовами, імплементація навичок навчання протягом життя ‒ саме це надає можливості новим фахівцям швидко пристосовуватися до мінливості зовнішнього середовища, відточувати грані майстерності, реалізовувати мету за метою у сфері професійного розвитку.
Вибір спеціальності «Міжнародна економіка» в ДонНУЕТ у далекому 2004 році був для мене спонтанним рішенням. Але я точно знала, що ДонНУЕТ – це Альма-матер для тих, хто прагне досягнути успіху.
Магістратура, аспірантура, захист дисертації ‒ я пройшла довгий шлях у стінах Університету. Зараз я – керівник міжнародного проєкту. Я вважаю, що профіль випускника спеціальності «Міжнародні економічні відносини» цього Університету задовольняє на 100% сучасні потреби ринку праці в кваліфікованих фахівцях».

Литвинова Ольга,
керівник міжнародного проєкту ТОВ «Академія сучасної освіти»,
м. Київ, випуск 2009 року

«Кафедра міжнародної економіки ДонНУЕТ – друга домівка, а всі викладачі – мудрі наставники, готові завжди прийти на допомогу. Сьогодні розумію навіщо нас вчили працювати із великими обсягами інформації, критично мислити, аналізувати та оцінювати інформацію, працювати із першоджерелами. Всі ці знання, вміння та навички є must have сучасних та конкурентоспроможних фахівців у будь-якій сфері. Моя робота безпосередньо пов’язана із зовнішньоекономічною діяльністю – я займаюся імпортом обладнання для хлібопекарних та кондитерських виробництв з Італії, Німеччини та Франції. Знання та навички, отримані під час навчання в ДонНУЕТ на спеціальності «Міжнародна економіка», є невід’ємними помічниками у моїй професійній діяльності».

Лебідь Олександр,

бренд-менеджер компанії LLC Maresto Ukraine,

випуск 2011 року

«Знання, здобуті в Університеті, стали міцною базою для кар’єри у міжнародній компанії. Збалансована навчальна програма й високі стандарти викладання сформували знання з економіки підприємства, бухгалтерського обліку, міжнародної економіки та механізму регулювання з боку міжнародних організацій. Усі ці знання були важливими як на початку кар’єри, так і зараз, є фундаментом для подальшого професійного зростання та розвитку».

Якимовська Катерина,

менеджер з внутрішнього аудиту,

фармацевтична компанія Novartis International,

випуск 2011 року

«Отримані знання та навички під час навчання в ДонНУЕТ – це та безцінна база, яка допомагає мені у житті. Усе своє життя професійно займаюся бізнесом, спробувала себе і як приватний підприємець, і як консультант із розвитку бізнесу. До проєктів, якими пишаюся, належать: власна крамниця у найбільшому ТЦ Донецька ‒ Донецьк-Сіті (2015‒2017 рр.); створення бізнесу під ключ (2017‒2019 рр.)».

Зражевська Анна,

підприємець,

випуск 2012 року

«Глибокі знання з економічних та професійних дисциплін, ефективна мовна підготовка допомогли мені не тільки швидко працевлаштуватися, але й розібратися у тонкощах функціонування банківської системи, забезпечили швидкий кар’єрний розвиток».

Шевченко Діана,

керівник відділення 

АТ “АКЦЕНТ-БАНК”,

випуск 2014 року

«Вдячний ДонНУЕТ за знання, вміння та навички. Навчання в Університеті було цікавим, сприяло моєму професійному становленню та розвитку, дозволило отримати посаду, про яку я завжди мріяв».

Basem Fouad Ali Abudawoud,

Lecturer in Economics at Palestine Technical University (Kadoori),

Випуск 2013 року

«Навчаючись на кафедрі міжнародної економіки, я отримала якісну базу для подальшого кар’єрного розвитку в сфері економіки та фінансів. Викладачі кафедри ‒ справжні професіонали, захоплені своєю справою, вони завжди прагнули ділитися актуальними знаннями і розбирати цікаві кейси. Це точно не та спеціальність, де вас будуть навчати за матеріалами часів молодості вашої бабусі, бо справжній спеціаліст із міжнародної економіки має добре розуміти реалії сучасного світу. Моя освіта дала мені змогу отримати цінний досвід роботи у топових українських та міжнародних компаніях. Зараз, працюючи у сфері стратегічного консалтингу, я маю змогу сприяти розвитку як приватних компаній, так і держави».

Білоусова Олена,

консультант зі стратегії,

випуск 2014 року

«Для мене навчання в ДонНУЕТ – цінний життєвий та науковий досвід. Обравши спеціальність «Міжнародна економіка», було прагнення дізнатися як працює економіка, як здійснюється торгівля на світових ринках, у чому полягає діяльність міжнародних організацій та інституцій, як функціонують транснаціональні корпорації. У поєднанні з вивченням двох іноземних мов, освіта надала мені головний ключ від можливостей майбутнього ‒ знання, завдяки яким уже сьомий рік я працюю в Nestlé – компанії № 1 у світі з виробництва харчових продуктів та напоїв».

Пічугіна Сабіна,

LLC Nestlé Ukraine,

Associate Idea to Launch Project Manager,

випуск 2015 року

«Мова – ключ від багатьох дверей. Мова у поєднанні з економічними знаннями відкриває їх ще більше. Вибір спеціальності для мене був цілком усвідомленим (я завжди знала, чого хочу) та, впевнена, правильним. Навчання на спеціальності «Міжнародна економіка» ‒ це важлива частина мого життя та складова мого становлення як фахівцями та особистості. Вдячна Університету за знання і навички, здобуті під час навчання, настанови та рекомендації. Зрозуміло, що особистісний та професійний розвиток – це нескінченний процес, який вимагає вміння навчатися, самодисципліни та інших речей, які залежать від особистості, а не від спеціальності, на якій навчався, але цікавість, бажання досліджувати, перевіряти світ на міцність, приймати його виклики, розуміти процеси, які в ньому відбуються – це те, що
формується під час навчання в Університеті. Дякую кафедрі та Університету за можливість проявляти свою індивідуальність, прищеплення критичного мислення та якісні професійні знання.

Бондарєва Анна,
фахівець відділу маркетингу ТОВ «ТД ИРБИС»,
випуск 2015 року

«Навчання на спеціальності «Міжнародна економіка» в ДонНУЕТ дозволило сформувати міцний фундамент для професійного зростання та розвитку, знайти себе й ідентифікувати свої сильні сторони. Велика кількість практичних завдань та бізнес-проєктів, актуальні знання про міжнародну економічну систему, тенденції розвитку світових та регіональних ринків, мовна підготовка дозволили сформувати мої конкурентні переваги вищого порядку, забезпечили мою конкурентоспроможність на ринку праці України та за кордоном».

Коноплянко Олена,

Digital Manager

MullenLowe Mediahub,

випуск 2015 року

«Знання та навички, отримані у ДонНУЕТ, є важливими помічниками у моєму становленні як професіонала-практика. Вдячний Університету за ґрунтовну економічну та професійну підготовку, прищеплення прагнення до постійного самовдосконалення та розвитку».

Максимець Микита,

практика стратегії та угод (Strategy and Transactions),

провiдний економiст з фiнансової роботи (Executive),

ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ» (Ernst & Young LLC / EY)

випуск 2018 року

«Отримавши ступінь магістра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», отримав підґрунтя для подальшого розвитку у професійному та науковому напрямах. Наразі займаю посаду менеджера у логістичній американській компанії, а також завдяки підтримці викладачів ДонНУЕТ продовжую свою наукову діяльність та здобуваю ступінь доктора філософії. ДонНУЕТ – це місце, де здійснюються мрії!»

Степаненко Владислав,

менеджер відділу безпеки

Wingo Transportation, Inc.,

випуск 2019 року

«Ми, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», раді співпрацювати
з кафедрою економіки та міжнародних економічних відносин
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. Щороку студенти
цієї кафедри проходять практику на підприємстві, а також мають
можливість проходити стажування за програмою GoPro,
демонструючи свій високий рівень підготовки та реалізуючи себе і свої знання в умовах виробництва у міжнародній компанії».

Рябінкова Ірина, начальник відділу з роботи з навчальними закладами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Відповідальний секретар приймальної комісії

Юрій Яковенко

Виникли питання?

Ми тут! Будемо раді допомогти вам.

Із нетерпінням чекаємо вашого повідомлення через контактну форму або електронною поштою на адресу priyom@donnuet.edu.ua

Напишіть нам

4 + 4 = ?