Освітня програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ННІ Бізнесу та гостинності, м. Маріуполь)

Свобода, яку дарує власний бізнес!

Ким ви бачите себе у майбутньому?

Успішною людиною?

Власником компанії?

Економічним експертом або аналітиком?

Якщо «ТАК», тоді  освітня програма 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» призначена саму для Вас

5 причин причин навчатись в Університеті Туган-Барановського

Адаптація змісту навчання до вимог реального бізнесу

Активне та цікаве студентське життя

Комфортні умови навчання

Програми студентського стажування

Можливість участі у міжнародних конкурсах і програмах

Тривалість навчання

3 роки 10 місяців (8 семестрів)

Кредити ECTS

240

Мова навчання

Українська

Форма навчання

Денна/Заочна

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського пропонує високоякісну освіту в області підприємництва, біржової діяльності та торгівлі.

Програма має професійну практичну спрямованість та передбачає вивчення дисциплін, орієнтованих на формування теоретичних та практичних знань з організації та ведення підприємницької справи, власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, здійснення операцій на біржах.

Під час навчання за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Ви матимете можливість отримати знання, які необхідні для професійної діяльності. Навчальні програми адаптовані до мінливих умов ведення бізнесу. Ваше місце майбутньої роботи – це торговельні підприємства, органи державної влади сфери захисту прав споживачів, експортно-імпортні установи, митна служба.

Окрім того, високоякісна різнопланова економічна підготовка надає реальну можливість випускникам відкривати власні підприємства і успішно займатися власним бізнесом.

 

Гарант освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Катерина Хаврова

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На 1-му курсі навчання Ви отримаєте академічну загальноосвітню підготовку, яка надасть можливість  засвоїти професійні дисципліни.

На 2-му та 3-му курсах Ви отримаєте професійну підготовку, яка ґрунтується на результатах останніх наукових досліджень та наукових розробок, враховує сучасні тенденції розвитку економіки. При цьому Ви будете мати можливість обирати дисципліни загальної та професійної підготовки та створити свою власну траєкторію навчання, а також матимете змогу взяти участь у запропонованих факультативних лекціях, в тому числі, фахівців із-за кордону, сертифікатних та тренінгових програмах як вітчизняних, так і міжнародних, засіданнях наукових гуртків. Невід’ємною складовою Вашої підготовки є проходження практики, що дозволяє оцінити специфіку роботи на різних підприємствах міста Маріуполь.

На 4-му курсі Ви отримаєте знання щодо організації власного бізнесу, світового досвіду створення та функціонування підприємницьких структур та їх сучасних тенденцій розвитку.

Бакалавр ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Бакалавр ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Перший програмний блок бакалаврської освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» включає загальну підготовку, яка складається з наступних дисциплін:

 • Історія української державності та культури
 • Філософія
 • Економіко-математичне моделювання
 • Ділова українська мова
 • Інформаційні технології
 • Статистика
 • Іноземна мова (англійська)
 • Практикум з іноземної мови
 • Наукові дослідження та академічне письмо
 • Економічна теорія: мікро- та макроекономіка

Цій програмний блок бакалаврської освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» включає вивчення широкого кола економічних дисциплін:

 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності
 • Економічна безпека
 • Економічна звітність

Третій програмний блок бакалаврської освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» включає професійну підготовку з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, яка досягається шляхом опанування дисциплін:

 • Організація торгівлі
 • Товарознавство
 • Підприємництво та підприємницький ризик
 • Економіка інновацій та інноваційна політика
 • Стратегія та розвиток бізнесу
 • Бізнес-аналітика
 • Оподаткування в підприємницькій, торговельній та біржової діяльності
 • Потенціал і оцінка бізнесу
 • Сталий розвиток
 • Обґрунтування господарських рішень
 • Біржова діяльність
 • Технологія ділових комунікацій
 • Етика та соціальна відповідальність

 

На освітній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» працюють викладачі:

Хаврова Катерина Сергіївна – д.е.н, доцент, директорка навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності

Лохман Наталя Володимирівна – д.е.н, доцент, завідувачка кафедри економіки та бізнесу

Іванова Наталія Сергіївна – д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту,маркетингу та публічного адмінистрування

Романуха Олександр Миколайович – к.і.н, доцент кафедри економіки та бізнесу

Слащева Аліна Вячеславівна – к.т.н, доцент, доцент кафедри економіки та бізнесу

Кореніцина Т.В. – к.е.н, доцент, доцент кафедри економіки та бізнесу

Шерстюкова Карина Юріївна – к.е.н, доцент кафедри економіки та бізнесу

Ніколенко Ксенія Вікторівна – к.філос.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Удовіченко Ганна Михайлівна – к.п.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського https://vstup.donnuet.edu.ua/

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

 1. Українська мова та література (100 балів)
 2. Математика (100 балів)
 3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (100 балів)

КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Підприємці є на даний момент особливо затребуваними на ринку праці, адже, як показує досвід розвинутих країн, саме малий та середні бізнес забезпечує розвиток економіки країни.

Можливі варіанти кар’єрного шляху:

 • директор підприємства
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо
 • менеджер
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер
 • аукціоніст (ліцитатор)

ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

«Я студент 2 курсу, навчаюсь за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Я обрав цій напрям не одразу. Перший курс я закінчив в іншому вищому та на іншій спеціальності. Але згодом зрозумів, що для успішного ведення бізнесу, в будь-якій сфері, має бути наявність спеціальної освіти, здатної створити основу стратегічного мислення, необхідну для правильного прийняття рішень. Тому спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сама собою стала для мене пріоритетною, а навчально-науковий інститут бізнесу і гостинності ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського – як база повноцінних знань в сфері власного бізнесу. Так я і став студентом ННІБГ  ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». І жодного разу не пошкодував.».

Богдан Панков,

ПТБД 2 курс,

«Підприємництво та молодість – дуже близькі та невід’ємні поняття. Бути молодим і бути підприємливим – практично одне й те саме, адже підприємлива, заповзятлива людина – це людина, яка має практичну кмітливість, здатність активно діяти, яка наполегливо переборює труднощі, домагається здійснення поставленої мети.»

голова Молодіжної ради Маріуполя Аліна Козицька

Відповідальний секретар приймальної комісії

Юрій Яковенко

Виникли питання?

Ми тут! Будемо раді допомогти вам.

Із нетерпінням чекаємо вашого повідомлення через контактну форму або електронною поштою на адресу priyom@donnuet.edu.ua

Напишіть нам

1 + 6 = ?