Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Стань успішним підприємцем!

Чи мрієте Ви стати підприємцем? Чи прагнете Ви відкрити власний бізнес?

Чи бажаєте Ви обіймати престижні посади на провідних підприємствах України?

Чи хотіли б Ви створювати та розвивати стартапи? Чи хотіли б Ви знати все про торгівлю та біржі?

Якщо так – тоді освітня програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність саме для Вас!

5 причин вивчати Підприємництво, торгівлю та біржову діяльність в Університеті Туган-Барановського

Відповідність змісту навчання вимогам реального бізнесу за рахунок флексибіль-ності програми

Вивчення особливостей створення та функціонування сучасних підприємницьких, торгівельних та біржових структур

Універсальність економічної підготовки та креативний підхід до викладання

Можливості кар’єрного зростання від лінійних фахівців до керівних посад в різних сферах до створення власного бізнесу

Майстер-класи та тренінги від провідних фахівців

Тривалість навчання

3 роки 10 місяців (8 семестрів)

Кредити ECTS

240

Мова навчання

Українська

Форма навчання

Денна/Заочна

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського спрямована на формування теоретичних знань і практичних навичок з організації та ведення підприємницької справи «з нуля», реалізацію стабільної  торгівельної та біржової діяльності в динамічних умовах ринку, поглиблене вивчення іноземної мови та особисте зростання майбутнього фахівця. Освітня програма передбачає формування унікальних професійних компетентностей випускників за рахунок  проходження практики на провідних вітчизняних підприємствах та за кордоном.

«Висококваліфіковані фахівці нашого університету готові передати всі свої знання і досвід задля формування належних компетенцій і навичок, які зроблять Вас професіоналом своєї справи, що стане надійною запорукою кар’єрних успіхів і затребуваності на ринку праці як безпосередньо після закінчення навчання, так і в майбутньому.

Універсальність підготовки з питань організації та управління бізнесом, торговельної і біржової діяльності відкриє Вам широкі перспективи до працевлаштування».

Гарант освітньої програми
Кравцов Олександр

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

За допомогою програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Ви можете формувати та вдосконалювати свої підприємницькі, аналітичні, управлінські та лідерські навички.

На 1-му курсі навчання Ви отримаєте необхідний рівень знань в частині загальноосвітньої підготовки, що створить передумови для формування загальних компетенцій та креативного світогляду.

На 2-му та 3-му курсах Ви будете нарощувати потенціал своїх спеціальних знань, умінь та навичок. Можливість вибору дисциплін професійного характеру за рахунок реалізації індивідуальної освітньої траєкторії забезпечить Вам можливість отримати якісні профільні знання з питань організації та управління бізнесом, торговельної та біржової діяльності. Участь у тренінгових програмах, програмах академічної мобільності, проходження практики на вітчизняних або міжнародних підприємствах забезпечить Вам доступ до сучасної професійної спільноти та відповідність вимогам ринку праці.

На 4-му курсі Вам гарантований розвиток професійних навичок відповідно до особистих наукових інтересів та схильностей, які додатково можуть удосконалюватися протягом семестру навчання в одному із закордонних університетів-партнерів Університету Туган-Барановського.

Перший програмний блок бакалаврської освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» включає загальну підготовку, яка складається з наступних дисциплін:

 • Історія української державності та культури
 • Філософія
 • Вища математика
 • Ділова українська мова
 • Основи наукових досліджень та академічне письмо
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Соціологія та політологія
 • Цивілізаційні трансформації сучасності
 • Політична економія
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка

Другий програмний блок бакалаврської освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» включає вивчення іноземних мов:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Практикум з іноземної мови

Третій програмний блок бакалаврської освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» включає дисципліни, які забезпечують  ґрунтовну професійну підготовку:

 • Організація торгівлі
 • Біржова діяльність
 • Статистика
 • Економіка підприємства
 • Ритейл
 • Підприємництво
 • Комунікативний менеджмент
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Бухгалтерський облік
 • Кон’юнктурні дослідження
 • Управління якістю
 • Організаційно-правове забезпечення підприємницької  діяльності
 • Управлінські рішення
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами
 • Маркетингове ціноутворення
 • Стратегічне управління
 • Формування бізнес-моделі підприємства
 • Е-бізнес

За Вами на освітній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» будуть працювати:

Ніколайчук Ольга Анатоліївна – к.е.н, доцент, доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Кравцов Олександр Олексійович – к.е.н, доцент кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Костакова Ліна Дмитрівна – ст. викладач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва

Приймак Наталія Сергіївна – д.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Бочарова Юлія Геннадіївна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Іванова Наталя Сергіївна – д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Карабаза Ірина Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Шендригоренко Марина Трохимівна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Зінченко Вікторія Миколаївна – к.пед.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Шульженко Ігор Владиславович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського https://vstup.donnuet.edu.ua/

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

 1. Українська мова та література (100 балів)
 2. Математика (100 балів)
 3. Іноземна мова або Географія (100 балів)

КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є універсальною та відкриває значні можливості працевлаштування в приватному та публічному секторах економіки, на підприємствах з виробництва товарів та у сфері послуг, безпосередньо на біржах та у будь-яких організаціях, які пов’язані з біржовою діяльністю. Всебічна теоретична та практична підготовка дозволить Вам бути конкурентоспроможними на ринку праці. На Вас чекають як у малому та середньому бізнесі, так і у транснаціональних корпораціях! Обирай свої кар’єрні перспективи:

 • Приватний підприємець
 • Комерційний директор
 • Фахівець з ефективності підприємництва
 • Економіст з планування
 • Управляючий торгівельним підприємством
 • Менеджер з продажів
 • Аналітик товарного ринку
 • Фахівець розвитку торговельної мережі
 • Товарознавець-експерт
 • Фахівець у сфері електронної комерції
 • Професійний учасник фондового ринку
 • Фахівець з торгівлі цінними паперами
 • Спеціаліст з організації торгівлі на фондовому ринку
 • Агент валютної біржі
 • Фахівець з оцінювання майна та ін.

ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

Мій вступ до ДонНУЕТ був запланований ще у 2014 році, саме тоді університет переїхав до Кривого Рогу.

З першого курсу я зрозуміла, що вступила саме туди, куди треба. За студентські роки пізнавала наукове життя з різних боків. Ми брали участь у великій кількості науково-практичних конференцій, подорожували до інших міст на економічні турніри, квести, брали участь в екскурсіях на провідні підприємства Кривого Рогу. Отримані мною знання допомогають мені зараз в професійній діяльності.

Петрунек Євгенія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, випуск 2020р.

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» гідно продовжує традиції Університету Туган-Барановського і відкриває здобувачам вищої освіти нові горизонти для пошуку себе в бізнесі та широкі перспективи щодо працевлаштування. Постійне вдосконалення структури і змісту освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з урахуванням вимог роботодавців і тенденцій сучасного розвитку ринку праці забезпечують якість підготовки кваліфікованих кадрів фахівцями кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва.

Анічкін Максим

Провідний економіст промислового контролінгу по фінансам ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Я була в рядах студентів з 2015 року. Мені пощастило навчатися в стінах шанованого Університету та переймати передовий досвід викладачів-професіоналів. Той життєвий досвід та знання, якими вони поділилися, на даний момент допомагають не тільки працювати, але і розвиватися, як особистості!

Прийшовши в 2017 працювати на кафедру, ще тоді економіки, на посаду лаборанта, я почала працювати з дуже талановитими та ініціативними викладачами. Коли я дивилась на асистентів кафедри, мені було цікаво побути на їх місці в ролі не шкільного вчителя, а саме викладача Університету. Тому по закінченню навчання, мені видалась така можливість реалізувати себе в ролі асистента кафедри. Зараз всі мої зусилля спрямовані на написання кандидатської дисертації та побудову наукової кар’єри.

Воробйова Юлія,

асистентка кафедри економіки міжнародних економічних відносин Університету Туган-Барановського, випуск 2019 р.

Відповідальний секретар приймальної комісії

Юрій Яковенко

Виникли питання?

Ми тут! Будемо раді допомогти вам.

Із нетерпінням чекаємо вашого повідомлення через контактну форму або електронною поштою на адресу priyom@donnuet.edu.ua

Напишіть нам

1 + 0 = ?