Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського може здійснюватися:

  • за рахунок видатків державного або регіональних бюджетів (державне або регіональне замовлення);
  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору);
  • ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВИХ ПІЛЬГОВИХ ДЕРЖАВНИХ КРЕДИТІВ.

Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673.

На отримання цільових пільгових державних кредитів можуть претендувати особи, які зараховані на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формами на підставі угод, укладених між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Сума кредиту повертається із сплатою трьох відсотків річних суми заборгованості за кредитом протягом п’ятнадцяти років починаючи з дванадцятого місяця після здобуття одержувачем кредиту в установленому порядку відповідного освітнього рівня до державного бюджету або до місцевих бюджетів з виплатою щороку однієї п’ятнадцятої частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.

ТАКОЖ ДІЮТЬ ПЕВНІ ПІЛЬГОВІ УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ:

Кредит можна не повертати, якщо одержувач кредиту після закінчення навчального закладу працював безперервно за фахом не менше ніж п’ять років за основним місцем роботи у державному або комунальному закладі чи установі, що розташовані у сільській місцевості.

Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

Одержувач кредиту, який має двох дітей, сплачує 75 відсотків суми заборгованості за кредитом, а одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей – 50 відсотків.

Звільняються від сплати кредиту та відсотків за користування ним одержувачі кредиту з числа інвалідів I групи.

This post is also available in: En