До складу Приймальної комісії входять:

  • Голова Приймальної комісії – ректор Університету;
  • заступник голови Приймальної комісії – перший проректор Університету;
  • відповідальний секретар Приймальної комісії;
  • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
  • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
  • члени Приймальної комісії (директори інститутів, керівники структурних підрозділів);
  • представники органів студентського самоврядування;
  • уповноважена особа з антикорупційної діяльності.