035 Філологія (Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування
142 Енергетичне машинобудування
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини