Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

проводить у 2021 році прийом на навчання

для здобуття вищої освіти ступеня МАГІСТРА

за денною та заочною формами здобуття освіти

за такими спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг
Код Назва Код Назва
05 Соціальні та

поведінкові науки

051 Економіка 30
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 50
072 Фінанси, банківська справа та страхування 50
073 Менеджмент 50
075 Маркетинг 30
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 50
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 30
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 50
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 30
242 Туризм 30
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 35
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини 30

This post is also available in: En