Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

проводить у 2021 році прийом на навчання

для здобуття вищої освіти ступеня БАКАЛАВРА

за денною та заочною формами здобуття освіти

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ОКР МС)

(після коледжів та технікумів)

за такими спеціальностями:

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування
142 Енергетичне машинобудування
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм