Галузь знань

Спеціальність

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні та

поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність