Освітня програма «Економіка»

Освітня програма «Економіка»

Прогресильні агенти змін

Ви – активна, творча, креативна та відповідальна особистість, яка хоче принести користь суспільству та змінити життя на краще?

Вам подобається робота із великими обсягами інформації?

Вам цікаві економічні новини?

Хочете дізнатися, як функціонує економіка, як забезпечити її розвиток та зростання?

Мрієте про цікаву роботу та гідну заробітну плату?

З цікавістю слідкуєте за номінантами на Нобелівську премію з економіки?

Якщо на більшість питань ви відповіли схвально,

тоді освітня програма «Економіка» саме для Вас!

5 причин вивчати економіку в Університеті Туган-Барановського

Сучасні методи навчання та викладання, сучасні форми надання консультаційної та інформаційної підтримки

Програма є мультидис-циплінарною та передбачає поєднання навчання та досліджень під час реалізації освітньої програми

Вивчення професійних дисциплін починається з першого семестру

Фундаментальна економічна підготовка та унікальні авторські курси, які мають практичну спрямованість

Залучення до лекційних занять, захисту кваліфікацій-них робіт професіоналів-практиків із провідних українських підприємств

Тривалість навчання

3 роки 10 місяців (8 семестрів)

Кредити ECTS

240

Мова навчання

Українська

Форма навчання

Денна/Заочна

Освітня програма «Економіка» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського – це програма, яка враховує всі вимоги та виклики ринку праці, турбулентного зовнішнього середовища, у якому сьогодні функціонують суб’єкти господарювання, спрямована на формування як hard skills, так і soft skills, які на сучасному етапі характеризують конкурентоспроможного фахівця із економіки.  Програма має практичну спрямованість та забезпечує підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Вибір освітньо-професійної програми «Економіка» першого бакалаврського рівня у ДонНУЕТ – це  правильне рішення, яке закладе надійний фундамент подальшого професійного та особистісного розвитку, відкриє безліч дверей та створить простір можливостей.

Приєднуйтеся до нас!

Будуймо процвітаючу економіка майбутнього разом!

Гарант освітньої програми

д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Юлія Бочарова

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На 1-му курсі Ви отримаєте ґрунтовну загальноосвітню підготовку, зможете розвинути свої мовні, комунікативні та математичні навички, почнете Ваше становлення як дослідника та члена академічної спільноти, фахівця з економіки.

На 2-му курсі Ви продовжите своє становлення як фахівця із економіки, отримаєте можливість визначати свою індивідуальну освітню траєкторію та формувати персональний портфель компетентностей.

На 3-му та 4-му курсах Ви продовжите своє становлення як фахівця з економіки, зможете вдосконалити мовні та комунікативні навички, сформуєте індивідуальну освітньою траєкторію, отримаєте можливість пройти практику на провідних українських підприємствах. Крім того, на 4-му курсі Ви зможете взяти участь у численних факультативах, сертифікатних і тренінгових програмах, продемонструвати отримані вміння та навички у процесі підготовки кваліфікаційної роботи.

Перший програмний блок бакалаврської освітньої програми «Економіки» передбачає загальну підготовку, яка складається з наступних дисциплін:

 • Історія української державності та культури
 • Філософія
 • Вища математика
 • Ділова українська мова
 • Соціологія та політологія
 • Основи наукових досліджень та академічне письмо
 • Цивілізаційні трансформації сучасності

Другий програмний блок бакалаврської освітньої програми «Економіка» передбачає вивчення іноземних мов:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Практикум з іноземної мови

Третій програмний блок бакалаврської освітньої програми «Економіка» передбачає вивчення широкого кола дисциплін, які забезпечують професійну підготовку з економіки:

 • Політична економія
 • Історія економіки та економічної думки
 • Економічний аналіз
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Економіка підприємства
 • Статистика
 • Бухгалтерський обік
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Міжнародна економіка
 • Економіко-математичні методи і моделі
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Кооперація та організація виробництва
 • Економічна безпека
 • Технології ділових комунікацій
 • Національна економіка
 • Організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності
 • Кон’юнктурні дослідження
 • Основи фундаментального аналізу
 • Технічний аналіз
 • Інфраструктурний розвиток
 • Економічна безпека

З вами на освітній програмі «Економіка» будуть працювати:

Бочарова Юлія Геннадіївна – д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Зінченко Вікторія Миколаївна – к.п.н., доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Іванова Наталя Сергіївна – д.е.н., професор кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Карабаза Ірина Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Кожухова Тетяна Валеріївна – д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Кошель Вікторія Олегівна – к.е.н., старший викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносини

Куц Марія Олександрівна – к.п.н., асистент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Ніколайчук Ольга Анатоліївна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи та підприємництва

Остапенко Світалана Анатоліївна – к.п.н., завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Приймак Наталія Сергіївна – д.е.н., професор кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Романуха Олександр Миколайович – к.і.н, доцент кафедри туризму та країнознавства

Чернега Оксана Богданівна – д.е.н., професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ

Із детальною інформацією про процедуру набору 2021 та переліком конкурсних предметів для вступу на навчання ви можете ознайомитися на сторінці Приймальної комісії Університету Туган-Барановського https://vstup.donnuet.edu.ua/

Для вступу на ОП необхідні скласти ЗНО з таких предметів як:

 1. Українська мова та література (100 балів)
 2. Математика (100 балів)
 3. Історія України або іноземна мова, або географія, або біологія, або хімія, або фізика (за вибором вступника) (100 балів)

КАРʼЄРНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Освітня програма «Економіка» відкриває всі двері та створює безмежні перспективи кар’єрного розвитку.

Ви можете працювати в організаціях різної галузевої приналежності всіх форм та видів. Що обрати ‒ вирішувати тільки Вам!

Можливі варіанти кар’єрного шляху:

 • Економіст.
 • Економіст-аналітик з дослідження мікро- та макроекономічного середовища.
 • Економічний радник.
 • Консультант з ефективної організації підприємницької діяльності та ринкового аналізу.
 • Фахівець з політико-економічного консультування;
 • фахівець економічних, фінансових, маркетингових, виробничо-економічних, аналітичних служб підприємств різних організаційно-правових форм й різних галузей та ін.

ПРО НАС ГОВОРЯТЬ

«Вступаючи в Університет Туган-Барановського я думав, що буде звичайне навчання і звичайний підхід до викладання. Але майже одразу я зрозумів, що навчання – це цікаво, тому що викладають професіонали та яскраві особистості, які є майстрами своєї справі. Я здобув в Університеті бажану освіту, знайшов улюблену роботу! Дякую за знання і тепло!»

 

Олександр Середа  

ТОВ «Алмаз Сістем»,

Тойота Центр Кривий Ріг

Менеджер, випуск 2016 р.

«Навчання на спеціальності «Економіка» дозволило сформувати надійне підґрунтя для мого професійного розвитку. Оволодіння навичками системного мислення, глибоке розуміння економічних явищ та процесів, розвинені мовні, цифрові компетентності дозволяють ефективно адаптуватися до мінливих умов ринку праці».

Григоренко Родіон,
Software Developer компанія LeanSquad,
випуск 2019 р.

«Знання, компетентності сформовані та розвинені під час навчання в Університеті допомагають мені кожного дня у моїй роботі, створюють підґрунтя для подальшого професійного зростання та розвитку».

Логвиненко Нікіта,
регіональний менеджер зі збуту (південно-східний регіон) 
ТОВ “ЖИТОМИР-БелАЗ-СЕРВІС”,
випуск 2019 р.

«Сучасна людина змушена постійно розвиватися та актуалізувати свої знання. Це зовсім нескладно робити, коли ти розумієш цінність знань, маєш навички роботи із великою кількістю інформації, маєш ґрунтовну економічну підготовку. Кожного дня дякую рідному Університету за отримані знання та навички».

Полєвська Анна
спеціаліст служби охорони
державної таємниці Металургійно-Довгигцівський ОРТЦК та СП
випуск 2019

«Туризм – це не лише про подорожі… За організацією турів стоїть кропітка та відповідальна робота економіста, який розраховує вартість туристичного продукту, аналізує його конкурентоспроможність тощо. Навчання на спеціальності «Економіка» дозволило отримати необхідний комплекс професійних знань з економіки, які допомагають мені почуватися впевнено на моїй роботі, вирішувати складні завдання та відповідати на виклики, які створює сьогодні глобальна пандемія COVID-19»

Колбасова Юлія,
менеджер по туризму в турагентстві «Море Турів»,
випуск 2018 р.

«Професійні скіли та «м’які» навички, сформовані під час навчання на освітньо-професійній програмі «Економіка» дозволяють мені знайти підхід до кожного клієнта. Дякую Університету за отримані знання та навички»

Хоружа Тетяна,
спеціаліст з обслуговування клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», випуск 2018 р.

«Знання та розуміння із поведінкової економіки, теорії ігор, сучасних стратегій розвитку підприємств, теорії споживчої цінності та ще багато чого іншого допомагають мені ефективно здійснювати мої функціональні обов’язки. Економічна підготовка була та залишається тим must have, який значно розширює перспективи працевлаштування, підвищую твою конкурентоспроможність на ринку праці. Дякую рідному Університету за отримані знання та навички».

Швидка Аделіна,
менеджер по роботі з клієнтами  ТОВ “МАРАТ”,
випуск 2018 р.

«Відповідальна робота, маленька дитина, сім’я, хобі, відпочинок тощо – я все встигаю. Самоменеджмент, тайм-менеджмент, самодисципліна – це ті софт скіли, додатковий бонус, які я отримала під час навчання в Університеті на освітній програмі «Економіка». Дякую»

Козлова Катерина,
головний державний інспектор митного поста «Покровськ»
Азовська митниця, м.Покровськ,
випуск 2018 р.

«Робота у великій компанії – це не тільки можливості кар’єрного розвитку, висока заробітна плата, це, перш за все, велика відповідальність, постійні виклики та вимоги, яким ти маєш відповідати. Знання, навички, компетентності, отримані під час навчання у ДонНУЕТ на освітній програмі «Економіка» дозволяють мені швидко адаптуватися до нових вимог та викликів, ефективно вирішувати задачі, які входять в сферу моєї компетенції»

Глотов Дмитро,
Менеджер з економічної безпеки
ТОВ «Бізнес Сек’юріті Групп»,
випуск 2018 р.

Відповідальний секретар приймальної комісії

Юрій Яковенко

Виникли питання?

Ми тут! Будемо раді допомогти вам.

Із нетерпінням чекаємо вашого повідомлення через контактну форму або електронною поштою на адресу priyom@donnuet.edu.ua

Напишіть нам

1 + 0 = ?